İletişim Bilgileri

Eleven Yayınları

 • Yetkili Kişi: Loss Michell Henry- Jonn Clay- Neriman Sönmez- Ahmet Turgay
 • Telefon numarası: +90 (544) 409-03-28 dahili no 12, Beklemeden tıklayınız
 • MSN: eleven.yayinlari@msn.com
 • Skype: eleven.yayınları@skype.com
 • Adres: Cumh. Cad. Yüzüncü Yıl İş Merkezi No: 78, Tuşba, Van, 65100, Türkiye

Sitedeki güncellemeler
Karolenj Dönemi

Karolenj Dönemi

Yazarı: Hikmetullah Yetkin Kuzey Galya kökenli saray nazırları Charles Martel (714-741) ve ardından oğlu
889 TL
Satıcıya Ulaş
İletişim Bilgileri
 • Yetkili Kişi: Loss Michell Henry- Jonn Clay- Neriman Sönmez- Ahmet Turgay
 • Telefon numarası: +90 (544) 409-03-28 dahili no 12, Beklemeden tıklayınız
 • MSN: eleven.yayinlari@msn.com
 • Skype: eleven.yayınları@skype.com
 • Adres: Cumh. Cad. Yüzüncü Yıl İş Merkezi No: 78, Tuşba, Van, 65100, Türkiye
Hizmet ile ilgili detaylı bilgi

Kuzey Galya kökenli saray nazırları Charles Martel (714-741) ve ardından oğlu Kısa Pepin Karolenj hanedanının ilk kralları olarak sayılırlar. 7.yüzyıl Austrasia ve Neustria arasında iç savaşların yaşandığı bir dönemdir. Bazı aile büyükleri bu savaş ortamından yararlandı. Örneğin Pippin bu durumdan yararlanarak kendini Merovingian Sarayı’nın başkanı ilan etti ve büyük zenginlik ve destek elde etti.Kendi soyundan gelen diğer nesiller de onun bu konumundan yararlandı ve sarayda danışmanlık ve vekillik gibi görevlere geldiler.Hanedanlık 732’de Charles Martel’in Müslüm-anları yenmesiyle yeni bir yön aldı. Karolenj hanedan-lığı III. Pippin önderliğinde 753’te Austrasia ve Neustrialar’ın yönetimler-ini ele geçirdi. Çağdaş kayıtlara göre Pippin bu darbe için gücünü Papa’dan aldı. Pippin’in darbesi Morevenjlerin beceriksiz ve zalim yöneticiler olduğu yolunda yapılan propagandalarla kuvvetlendiril-di ve Charles Martel’in başarıları ve ailesinin dindarlığı yüceltiler-ek öyküleştirildi. 783’te Pippin öldüğünde imparatorluğu oğulları Karl ve Carloman’ın ellerine bıraktı. Carloman doğal nedenlerle öldükten sonra Karl Carloman’ın küçük oğlunun tahta geçmesini engelledi ve kendini birleşmiş Austrasia ve Neustria krallıklarının imparatoru ilan etti. Galya'dan Vizigotlar'ı kovarak hakimiyetlerini pekiştirirler. Bu tarihten sonra Galya artık Fransiya yani Fransa olarak anılacaktır. Roma İmparatorluğu'nun Ren-Tuna savunma hattının Ren koluna baskı yapan Cermen kabileleri, İlkça-ğın sonlarında Frank çatısı altında toplanmıştı. IV. yüzyılın orta-larında, baskıya dayanamayan hat yırtıldı ve Franklar Galya'ya yerleşmeye başladı. Clovis'in ardıllarının hiçbiri onun otoritesini yeniden tesis edemedi. Frank lordları çok zayıf bağlarla krala bağlıydı ve Galya, katı bir feodalizmle yönetiliyordu. Charles'ın oğlu Kısa Pepin de Hristiyanlık'ın savunuculuğu rolünü sürdürdü ve Papa'yı sıkıştırmakta olan Lombardlarla savaştı. Karolenj İmp-aratorluğu, 8. ve 9. yüzyıllarda Cermen kökenli Karolenj hanedanı üyesi krallar tarafından yönetilmiş bir imparatorluktur. Hanedanın en tanınmış üyesi olan Şarlman döneminde Karolenj İmparator-luğunun sınırları günümüzdeki Fransa, Almanya, Kuzey İtalya Hollanda, Belçika ve İsviçredahil Batı ve Orta Avrupa'nın büyük bir bölümünü kapsamaktaydı. Karolenj İmparatorluğu daha sonra kurulacak olan Kutsal Roma Germen İmparatorluğu'nun başlangıcı sayılabilir.

813'te Şarlman'ın oğlu I. Louis Aachen'da taç giydi. İmparator-luğun genişlemesi 825'e dek sürdü. I. Louis imparatorluk unvanını büyük oğlu Lothar'a vermeye hazırlanıyor, kral naipliklerini de diğer oğullarına vermeyi düşünüyordu.

Sipariş bilgileri
 • Fiyat: 889 TL
Ticiz.com'un rehber kategorisi: Van'daki Diğer eğitim hizmetleri
Oluşturma tarihi: 13.02.2014 11:57
Düzenleme tarihi: 13.02.2014 11:57